14

Wednesday, April

Tematyczny serwis internetowy!

Wycena spółki
 /  / Wycena spółki

Wycena spółki

Okoliczności, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa lub spółki
Sytuacje, w jakich opłaca zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny firmy lub spółki są tak znaczące, że nie można tego zaniedbać. Na przykład, wycena firm rekomendowana jest wówczas gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział przedsiębiorstwa, następuje wszechstronne planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie arbitrażowe, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, potrzebna jest ocena planowanych opcji strategicznych w przedsiębiorstwie lub ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są kompleksowe, bo Cann Advisory współpracuje w zakresie wycen nieruchomości oraz maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z tej dziedziny. Z tego względu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Profesjonalnie przeprowadzana wycena firm a także spółek umożliwia dalsze zrealizowanie planów przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek rozterek.

About the author:

Related posts